Grad Opatija
Službene stranice

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Opatije: usvojen program poticaja i odluka o gospodarenju otpadom

Datum: 1.2.2018.

Nakon što je sinoć održana 7. sjednica Gradskog vijeća Opatije, usvajanjem prijedloga Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. Opatija je (ponovo) u vrhu gradova u zemlji po kvaliteti poticajnih mjera, ali i izdvajanjima koji prate pojedine oblike poticajnih mjera, a sve su one stvorene kako bi se unaprijedio i poboljšao standard građana te povisila razina kvalitete života mještana Opatije, ali i akcelerirao razvoj lokalne ekonomije koji je iznikao i prilagođen je upravo potrebama njenih građana.   

Program  poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. Grada Opatije, koji se provodi od 2011. godine s time da se iz godine u godinu mjere i oblici poticaja dodatno usavršavaju i prilagođuju potrebama i građana ali i lokalne ekonomije, zadržao je sve oblike mjera poticaja kao i lanjski, ali je novina da su se iznosi poticaja po svim oblicima poticajnih mjera u ovogodišnjem programu - povisili.

Dakle, i dalje se provode mjere poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba, zatim za početak obavljanja registrirane djelatnosti, Grad nastavlja i sa subvencioniranje kamata na kredite, uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Novina je i uvođenje poticaja rada trgovinama na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima te  ugostiteljskim djelatnostima koje se odvijaju u sklopu sportskih objekata i društvenih domova. Kreiranje ove mjere motivirano je dominantno namjerom da se olakša funkcioniranje svakodnevnog života građana, od kojih mnogi žive u zaleđu Opatije.

Također, u programu poticaja 2018. liberalizira se sustav gradskih poticaja prilikom otvaranja OPG-ova, jer od ove godine poticaje pri otvaranju OPG-ova mogu dobiti i osobe koje su u radnom odnosu kod drugog poslodavca ili su u mirovini – dok lani zaposlene osobe ili umirovljenici nisu imali to pravo.

Ovaj program prošao je i proceduru javnog savjetovanja, prije no što je formiran konačan tekst prijedlog mjera kojeg su sinoć usvojili vijećnici na svojoj sjednici Gradskog vijeća. Implementacija programa poticaja poduzetništva i zapošljavanja u Opatiji pokazala je da je riječ o kvalitetnoj odluci gradskih vlasti koja je usmjerena ka tome da doprinese razvoju mikroekonomije, kako bi postale zamašnjak razvoja. Detaljnije o svim oblicima i mjerama poticaja informacije su dostupne preko linka na opis Programa.

Vijećnici su jučer usvojili još jednu vrlo važnu odluku, onu o „načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom“ . Grad Opatija, kao i ostale jedinice lokalne samouprave u zemlji, mora uskladiti svoje akte i odluke sa zakonom i uredbom resornih državnih tijela te organizirati sustav gospodarenja i prikupljanja otpadom građana i poslovnih subjekata na svojem teritoriju u skladu s tim propisanim standardima kako bi se omogućila održivost. Osnovni smisao novog sustava prikupljanja otpada je njegovo selektivno prikupljanje.

Na području Opatije djelatnost prikupljanja (odvoženja) otpada obavlja tvrtka Komunalac, na kojoj je sada i velika odgovornost u provedbi novog modela u sustavu. U tu svrhu spomenuta komunalna tvrtka provodit će i niz edukacija i drugih oblika komuniciranja s građanima i javnosti kako bi dobili sve potrebne informacije u prilagodbi na novi način prikupljanja otpada. No, u Opatiji se već provode pilot projekti odvojenog prikupljanja otpada i to na područjima Veprinca, Poljana, Ike i Ičića  od 2016. koji su poslužili kao priprema za punu implementaciju na cijelom gradskom području.  

O svim detaljima prilagodbe na novi sustav prikupljanja i selektiranja otpada građani će dobiti iscrpne informacije od tvrtke Komunalac.

Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici prihvatili i sve ostale predložene točke dnevnog reda, uključivo i onu o  stjecanju  novog poslovnog udjela  Grada  Opatije  u  postupku  donošenja  odluke  o povećanju temeljnog   kapitala   i   odluke   o   izmjeni   društvenog   ugovora   o osnivanju Trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.