Grad Opatija
Službene stranice

Sport

Sportski savez Grada Opatije

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

OPIS PROGRAMA

Javnim potrebama u sportu potiče se amaterski sport i rekreacija te promiče sport kao zdrav i  poželjan način života. Ovim programom se djeci i mladima omogućuje jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti za njihovo bavljenje sportom što je moguće duže.

Dodatno se stimuliraju i aktivnosti vrhunskih sportaša koji su, temeljem ostvarenih rezultata, svrstani u jednu od prve tri kategorije prema Kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora za kategorizaciju vrhunskih sportaša.

U Program javnih potreba u sportu spada i promidžba sporta kroz sportske manifestacije, čiji cilj je i turistička promidžba Opatije.

Sportske aktivnosti se u većem dijelu realiziraju u objektima na području Opatije, koji su u tu svrhu izgrađeni ili osposobljeni. Posebno treba istaknuti Sportsku dvoranu Marino Cvetković koja je svečano otvorena 21. srpnja 2013. godine. Proteže se na više od 11 tisuća kvadratnih metara i svojim je kvalitetnim prostornim mogućnostima značajno pridonijela poboljšanju uvjeta za rad, poglavito u dvoranskim sportovima.

Za sportsko-rekreacijske aktivnosti koriste se i dvorana Doma Liburnija u Voloskom, dvorana Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“, nogometno igralište, teniski tereni te morski akvatorij ispred Opatije. Sporazumom između Grada Rijeke i Grada Opatije Vaterpolo klubu Opatija 1981 omogućeno je održavanje treninga u bazenima centra Kantrida, a za potrebe škole plivanja osigurana su sredstva za korištenje bazena opatijskih hotela.

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o športu (“Narodne novine” 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13)

Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu,  usvojila je Skupština Sportskog saveza Grada Opatije na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine.

 

CILJEVI PROGRAMA ZA 2015.-2017. GODINU

Cilj Programa javnih potreba u sportu je uključivanje što većeg broja djece u organizirano bavljenje sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom. Time se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih (očuvanje zdravlja djece, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece) strateških ciljeva.

U periodu od 2015. do 2017. godine i nadalje će se primarno poticati rad s djecom i mladima i to kroz poticanje i promicanje sporta kroz organizirani rad sportskih škola te kroz trening, organiziranje i provođenje sustava natjecanja putem organiziranog rada ekipa podmlatka.

Značajna pažnja će se i dalje posvećivati zdravstvenoj zaštiti sportaša i sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana.

Sport će se, kao i do sada, promicati i kroz sportske manifestacije. Kako sport ima značajnu ulogu u turističkoj ponudi Opatije, u proračunu Grada Opatije su, kao i u javnim potrebama u kulturi, izdvojene manifestacije od značaja za Grad. Za 2015. godinu su izdvojene 3 manifestacije: Croatia Rally 2015 (krajem rujna ili početkom listopada), Svjetsko otvoreno prvenstvo mladih u bridžu (20.-29. kolovoz) i Opatija Fight Night 6 (10. listopad).

Pri realizaciji Programa javnih potreba u sportu, Grad Opatija usko surađuje sa Zajednicom sportskih udruga Grada Opatije – Sportskim savezom Grada Opatije, osnovanim 1998. godine. Temeljni ciljevi saveza su razvitak i promicanje sporta i sportske rekreacije, poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva na području grada Opatije, razvitak sportskih aktivnosti djece i mladeži te objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti i programa svojih članica. Svi akti saveza, registri članica i sportaša, izvještaji s održanih sportskih natjecanja i održanih manifestacija članica, zapisnici o radu Skupštine saveza, rezultati i postignuća opatijskih sportaša mogu se pronaći na svakodnevno ažuriranim internet stranicama saveza.