Grad Opatija
Službene stranice

Predstavnici nacionalnih manjina u Opatiji

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji provedeni  31. svibnja 2015.

 

Vijeće srpske nacionalne manjine: Mile Basarić

Predstavnica slovenske nacionalne manjineNikolaja Stock

Predstavnica talijanske nacionalne manjine: Sonja Kalafatović