Grad Opatija
Službene stranice

Obrazovanje

Programi javnih potreba u odgoju i obrazovanju obuhvaćaju tri glavna programa:

  1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
  2. Program javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju
  3. Program javnih potreba u srednjem i ostalom obrazovanju

PROPISI:

 

Zadovoljavanje potreba građana Grada Opatije, odnosno društvena briga za odgoj, obrazovanje i skrb  djece i mladih je prioritetno područje svakoga Grada. Grad Opatija je osnivač dvaju temeljnih ustanova u odgojno – obrazovnom sustavu - Dječjeg vrtića Opatija i Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov. Iako Grad Opatija nije osnivač srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova kao i drugih centara za edukaciju odraslih koji imaju sjedište na području Grada, sustavno se prati i sudjeluje u radu i tih ustanova.   

Cilj ovih programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih što je preduvjet za  uspješan razvoj. Unaprjeđenjem ovih programa stvaramo preduvjete za kvalitetan život djece i njihovih obitelji, ulazak u društvo znanja kao i čuvanje temeljnih vrijednosti zajednice u kojoj žive.

 


STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 2013./2014.

Ukupno će Grad Opatija u akademskoj godini 2013/2014. dodijeljivati 42 stipendije, i to 10 učeničkih, 32 studentske. Natječaju je pristupilo 48 kandidata, koji su podnijeli  ukupno 64 prijava, jer su se neki pristupnici prijavili za dodjelu stipendije prema više kriterija. 

Iako je bilo predviđeno dodijeliti ukupno 30 studenskih stipendija, uzimajući u obzir da bi od svih pristupnika koji ispunjavaju propisane uvjete, dva pristupnika ostala ispod planiranog broja stipendija, gradonačelenik je donio Odluku da se stipendije dodijele svima koji ispunjavaju uvjete.

Rang liste možete pogledati ovdje.


STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 2012./2013.

Na natječaj za dodjelu stipendija Grada Opatije za školsku/akademsku godinu 2012./2013., koji je raspisan temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Opatije, pristigle su 64 prijave. Temeljem uvjeta iz Odluke, utvrđena je rang lista prema tri kriterija. Ukupno je dodjeljeno 41 stipendija, od čega  10 učeničkih stipendija (7 prema kriteriju školskog uspjeha, 2 prema kriteriju imovinskog statusa  i 1 prema kriteriju doprinosa zajednici) i 31 studentska stipendija (21 prema kriteriju akademskog uspjeha, 9 prema kriteriju imovinskog statusa i 1 prema kriteriju doprinosa zajednici).

Inače, Grad Opatija stipendira učenike s mjesečnim iznosom od 500 kuna, a studente s iznosom od 1000 kuna mjesečno.

Ugovore o dodjeli stipendija učenici i studenti će potpisati tijekom siječnja 2013., o čemu će biti naknadno i pravovremeno obaviješteni.

Odluka o dodjeli stipendija Grada Opatije za 2012-2013

Lista učenici školski

Lista učenici imovinski

Lista učenici doprinos

Lista studenti akademski

Lista studenti imovinski

Lista studenti doprinos