Grad Opatija
Službene stranice

Opatija

Opatija je smještena u Kvarnerskom zaljevu u kojem se Mediteran najdublje usjekao u kopno Srednje Europe u podnožju planine Učka (1.401 m). Zaklonjena od jakih vjetrova otocima i Učkom  lako je dostupna u sva godišnja doba. Zaštitnik grada Opatije je Sv. Jakov, čiji dan 25. srpnja, Opatija slavi i kao Dan Grada.

Klima - umjerena mediteranska klima s blagim zimama i podnošljivim ljetima.Stalno strujanje zraka, morskog aersola.Prosječna ljetna temperatura zraka iznosi 21,9 stupnjeva C, a zimska 7.Temperatura mora ljeti se penje do 26 stupnjeva C. Godišnja insolacija je oko 2000 sati.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (N.N. 90/92) Grad Opatija postaje u sadašnjem obliku jedna od jedinica lokalne samouprave u sastavu Primorsko - goranske županije. 

Prostor Grada Opatije obuhvaća površinu od 54 km², ili 1,51% teritorija Primorsko – goranske županije i po veličini je na dvadesetdrugom mjestu od 36 gradova i općina u Županiji. 
  
Prema neslužbenim rezultatima Popisa stanovništva iz 2011. godine Grad Opatija ima ukupno 11.759 stanovnika.

Grad Opatija ima grb, zastavu i svečanu zastavu. Grbom i zastavom predstavlja se Grad Opatija i izražava se pripadnost Gradu Opatiji. 
  
Grb Grada Opatije je na poluokruglom štitu, obrubljen zlatnim rubom. Polje štita je plavo i u njemu na srebrnoj (bijeloj) hridi stoji srebrna (bijela) kula s kruništem (šest zubova u kruništvu). Ispod hridi je valovito more (pet valovitih podjela, dvije srebrne (bijele) i tri plave). Iznad kule na sredini kruništa stoji srebrni (bijeli) orao glavom ulijevo, raskriljenih i poluuzdignutih krila, s crvenim kljunom i kandžama.