Grad Opatija
Službene stranice

Međunarodna suradnja

Opatija kao jedno og glavnih turističkih središta Hrvatske tradicionalno je okrenuta suradnji i kontaktima sa inozemstvom, odakle i pristiže veliki broj opatijskih gostiju.

Grad Opatija izrazito njeguje i unaprijeđuje uspostavljene odnose sa predstavnicima i građanima brojnih gradova prijatelja Opatije, ali i utire put k formalizaciji novih takvih odnosa.

Također priprema više projekata koji bi se realizirali uz pomoć fondova EU, dok gradnju novog objekta dječjeg vrtića realizira u suradnji s Talijanskom Unijom. Kao poznato kulturno i turističko središte, Opatiju su službeno posjetile brojne diplomatske delegacije.