Grad Opatija
Službene stranice

Gradske poticajne mjere

I. PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Obrasci su dostupni preko linka.

1. POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA:

 1. za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina)
  1.  jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
  2.  12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno,
 2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina
  1.  jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna i
  2.  12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 1.800,00 kuna mjesečno,
 3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:
  1.  jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
  2. 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno,

2. POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

U šest godina provođenja programa dodijeljeno je ukupno 104 poticaja.

 1. za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja
  1. jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna
  2. 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna
 2. Za otvaranjeOPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva)
  1. jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna
  2. 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

GODINA

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

UKUPNO POTICAJA

2011

6

5

11

2012

3

7

10

2013

4

6

10

2014

9

8

17

2015

14

11

25

2016

19

12

31

SVEUKUPNO

55

49

104


II. OSTALE MJERE I POTICAJI GRADA

Pomoć poduzetnicima

 • umanjenje mjesečne zakupnine zakupcima Grada koji uredno izvršavaju svoje obveze za 10%, a za mjesec prosinac 50%

odricanje” od dijela prihoda Proračuna

 • nije povećana Komunalna naknada (visina na snazi od 2002.godine, a sredstva koja se ostvare nisu dostatna da se realizira program održavanja komunalne infrastrukture za što je isključivo namijenjena),
 • najmanji mogući iznos spomeničke rente (1 kunu po m2-godišnje)
 • oslobađanje od plaćanja spomeničke rente do 5g. za sve poduzetnike koji obnavljaju objekte unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada

Porezne olakšice

 • oslobođenje od plaćanja poreza na tvrtku za prvu godinu obavljanja djelatnosti pod uvjetom da u roku od 30 dana od dana registracije i početka obavljanja djelatnosti podnesu Gradu zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza.
 • oslobođenje od plaćanja poreza na tvrtku na području naselja Mala Učka i Vela Učka
 • Smanjena visina poreza na korištenje javne površine u “zimskom razdoblju”
 • Obročno plaćanje poreza čija visina prelazi 5.000,00 kuna

Sufinaciranje djelatnosti dadilja

 • do 2.000 kn po djetetu
 • od uvođenja mjere sufinancirano 25 djece:
  *2014/15 – 4
  *2015/16 – 9
  *2016/17 – 12

Program Potpore mladima

 • Financiranje stjecanja novih zvanja po specijaliziranim programima
 • Ukupno je potporama obuhvaćeno 42 mladih nezaposlenih

Stipendije

 • 500 kn za učenike
 • 1.000 kn za studente
 • Protekle dvije godine svi prijavljeni za javni poziv koji su ispunjavali uvjete dobili su stipendije.

Ukupno u četverogodišnjem razdoblju dodijeljeno:

ŠKOLSKA/AKADEMSKA

GODINA

UČENIČKE

STUDENTSKE

UKUPNO

2013/2014

10

32

42

2014/2015

9

32

41

2015/2016

15

26

41

2016/2017

23

35

58

SVEUKUPNO

57

125

182


Mjere u okviru pronatalitetne politike Grada Opatije:

Od 2016. jednokratna novčana pomoć za novorođenu djecu ponovno se povećala, tako da sada iznosi:

 • za 1. dijete 4.000 kn,
 • za 2. dijete 5.500 kn,
 • za 3. i svako sljedeće dijete 7.000 kn.

Roditeljima koji imaju četvero i više djece Grad Opatija osigurava i dodatne oblike novčanih pomoći:

* za svako dijete koje pohađa dječji vrtić : 1.500 kuna godišnje (ako je dijete u poludnevnom programu) ili 3.000 kuna godišnje (ako je dijete u cjelodnevnom programu),

* za svako dijete osnovnoškolskog uzrasta 1.500 kuna godišnje, a ako dijete pohađa produženi boravak 3.000 kuna godišnje,

* za svako dijete srednješkolskog uzrasta 2.000 kuna godišnje,

* za svako dijete koje je redovan student na visokoškolskim ustanovama u RH,  a nije korisnik stipendije po drugoj osnovi 5.000 kuna godišnje.

Obrasci dostupni preko linka.

POTICANJE PRIKLJUČIVANJA GRAĐANA NA SUSTAV SANITARNE ODVODNJE

Nakon završetka izgradnje sustava kolektora javne odvodnje i vodoopskrbe na području naselja Opatija, Ičići, Ika, Dobreć, Oprić, Pobri, Poljane i manji dio Veprinca, poduzete su mjere da se osigura priključivanje svih korisnika za koje postoje tehničke mogućnosti priključka. Uz poticajne mjere Grada Opatije za sufinanciranje priključaka (50% troškova crpnih stanica kada se priključak izvodi tlačnim vodom i 20% svih drugih troškova priključka) za što je Grad iz proračuna izdvojio 610.000 kn u 2016. kao i zalaganjem Liburnijskih voda treba istaknuti konkretne brojke koje pokazuju taj izvanredni rezultat, rezultat je izuzetno dobar;

 • od 8.8.2014. kada je odluka o obvezi priključenja stupila na snagu) do 28.2.2017. godine priključeno je 614 novih korisnika).
 • danas je ukupno 2.316 priključenih obveznika (2.172 priključena su gravitacijom, a 144 s tlačnim vodom).
 • broj nepriključenih objekata koji imaju tehničke uvjete za priključenje pao je na 497.

Sigurno da je i to utjecalo na činjenicu da posljednje tri godine, na svim točkama uzorkovanja mora za kupanje (23 točke od Voskog do Vrh Ike)  more je izvrsne kvalitete. Obrasci su dostupni preko linka.